La Ruta 40 al FESTIVAL BABEL de Targoviste (Romania)

La Ruta 40 representant catalana al FESTIVAL BABEL de Targoviste (Romania). Entre més de 40 espectacles de 20 països, hi participen amb els espectacles FA UNA MICA DE SOROLL i TO RAMONA.